Podziękowanie za udział w ostatniej drodze śp. Andrzeja Kułażyńskiego