„Polska wieś w Europie”

„Polska wieś w Europie” – pod takim hasłem w dniach 31. marca – 01. kwietnia 2022 roku przebiegał półfinał olimpiady, której celem było promowanie wiedzy o miejscu polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku reprezentowali uczniowie z klasy III BT: Mikołaj Sulowski, Kacper Tyniec i Tomasz Knieja. Patronat honorowy nad olimpiadą objęli: Janusz Wojciechowski – Komisarz UE ds. rolnictwa oraz Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Olimpiadę zorganizowano (etap II regionalny) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Udział wzięło12 szkół , dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwszy dzień spotkania poświęcono na integrację uczestników poprzez udział w warsztatach i zwiedzanie zabytkowych Kopalin Kredy w Chełmie. W toku warsztatów „Jaka droga dla cyfrowej Europy?”, w ramach obszaru „Transformacja cyfrowa” młodzież wybrała 4 obszary, w których dyskutowała nad możliwymi do zastosowania rozwiązaniami. Warsztaty prowadził moderator Team Europe z ramienia Komisji Europejskiej prof. dr hab. Marcin Szewczyk. W drugim dniu, uczestnicy olimpiady rozwiązali test, składający się z 50 zadań, za które łącznie mogli uzyskać 150 punktów. Ostateczny wynik uzyskany przez młodzież z ZSCKR w Potoczku to 94 punktów, co dało im czwarte miejsce. Chociaż nie udało się zakwalifikować do ogólnopolskiego etapu olimpiady, to udział w wydarzeniu jest inspiracją do podjęcia działań związanych z działalnością Unii Europejskiej w szkole. Dziękuję uczniom za wkład pracy w proces przygotowawczy do olimpiady.

Tekst; foto: Marianna Siembida