Uczniowie ZSCKR w Potoczku laureatami konkursu MRiRW

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku Wiktoria Pelc i Mateusz Nawrocki odebrali nagrodę z rąk wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka za zajęcie III miejsca w konkursie patriotycznym „Ojczyzna codziennie”. Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbyła się 7. kwietnia 2022r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs „Ojczyzna codziennie” skierowany do uczniów szkół rolniczych, prowadzonych przez MRiRW miał na celu m.in. wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez zachęcanie do kształtowania poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, regionem, z ich historią, tradycją i wartościami, promowanie pozytywnych wzorców osobowych i motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy o własnym regionie. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu prezentacji, dotyczącej świątecznych tradycji i obyczajów lub współczesnych bohaterów. Na konkurs nadesłano 61 prac. Wiktoria i Mateusz przygotowali pracę, prezentującą postać księdza Kazimierza Pińciurka – proboszcza ze wsi Momoty Górne.

Dorota Florczak; foto: Dorota Florczak, Dariusz Wolan