Polski Ład. Są pieniądze na renowację zabytków

Trzy miliardy zł „zabukowano” w szóstej edycji Polskiego Ładu na renowację zabytków. Wnioski o dofinansowanie do 31. stycznia mogą składać gminy, powiaty i województwa. Czasu jest niewiele…

Wstępne wnioski do gmin i powiatu złożą księża proboszczowie, potem „wkroczą do akcji” urzędnicy, przesyłając wnioski w wersji elektronicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego. Oczywiście, muszą być podjęte stosowne uchwały, podpisane umowy i porozumienia. Każdy samorząd może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków w trzech kategoriach – do 150 tys. zł, do 500 tys. zł i do 3,5 mln zł… O tego typu możliwościach i wymogach programowych rozmawiali 10. stycznia podczas spotkania z przedstawicielami BGK samorządowcy, księża i urzędnicy.

Okazuje się, że w powiecie janowskim nie brakuje zabytków… Sporo z nich to obiekty sakralne – kościoły w Batorzu, Branwi, Dzwoli, Otroczu, Janowie, Modliborzycach, Momotach i Potoku Wielkim.

Wnioski można składać na remont kościoła (od fundamentów aż po wieżę kościelną) oraz na infrastrukturę współistniejącą, a więc przykościelny plac, parking, dzwonnicę i drogę oraz cmentarne alejki, nagrobki i ogrodzenia. Samorządy mogą też aplikować o pieniądze na renowację i konserwację zabytkowych ołtarzy i obrazów.

Inwestycje będą finansowane z budżetu państwa na poziomie 98 procent wartości wsparcia (przy 2-procentowym wkładzie własnym).

Tekst; foto: Alina Boś