Potańcówka „Na zdziłowskim polu, na zdziłowskiej drodze”

Wydarzenie  – Potańcówka wiejska „Na zdziłowskim polu, na zdziłowskiej drodze” w jak najpełniejszej krasie pokazało tradycje muzyczne Zdziłowic i najbliższych okolic, nawiązując do ich najsłynniejszych przedstawicieli z udziałem lokalnych lub mocno ze wsią związanych artystów. Zostało zaprezentowane niezwykłe bogactwo muzyczne tej części Roztocza, na które składają się przeszło 90- letnia historia lokalnej orkiestry dętej, ale i unikalne dziedzictwo muzyki skrzypcowej i śpiewu tych stron poprzez zaangażowanie zarówno ostatnich nestorów tych tradycji, jak i licznej młodzieży, która kontynuuje obecnie ich naukę. Na potańcówce zagrała Orkiestra Dęta ze Zdziłowic, Kapela Jana Jaworskiego, Kapela ze Zdziłowic, Zespół Śpiewaczy ze Zdziłowic, Kapela Butrynów oraz młodzież z Ogniska Muzyki Tradycyjnej w Zdziłowicach – łącznie prawie 50 artystów!

W wydarzenie zostały zaangażowane  wszystkie lokalne podmioty – prócz wnioskodawcy będą to miejscowe koła gospodyń wiejskich,  jednostki ochotniczej straży pożarnej, chór parafialny, zaprzyjaźnione fundacje Piszczałka i Stara Droga oraz cała społeczność wszystkich czterech części wsi Zdziłowice. Wśród korzyści dla lokalnej społeczności wymienić można wyjątkową okazję do poznania własnej tradycji w pigułce i integrację w jej obrębie, promocję wsi, a także okazję do wspólnej zabawy. Wśród osób zaangażowanych w realizację zadania byli zarówno pracownicy naszej instytucji kultury, osoby działające w Kołach Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi, członkowie zaprzyjaźnionych fundacji działających na rzecz kultury tradycyjnej oraz liderzy lokalnej społeczności. Nasza instytucja co roku organizuje w Zdziłowicach festyn prezentujący lokalne tradycje, wcześniej współpracowała przy festiwalu „Na Rozstajnych Drogach”, a obecnie wspiera działalność Ogniska Muzyki Tradycyjnej i projekt Eugeniusz Skrzypek – Mistrz Tradycji realizowane przez Fundację Piszczałka. Niecodziennym wydarzeniem podczas potańcówki była „Muzyczna fura po Zdziłowicach”, gdzie zagrała Orkiestra Dęta ze Zdziłowic i uczniowie Ogniska Muzyki Tradycyjnej. Fura z muzykantami, przejechała przez Zdziłowice zapraszając mieszkańców do przyjścia na wieczorną zabawę.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w programie Potańcówki Wiejskie.

Tekst: Agnieszka Jaskowska; foto: Krystian Dąbrowski