Udział uczniów ZSCKR w Potoczku w projekcie „Moje zrównoważone innowacyjne gospodarstwo”

Aktywizowanie uczniów szkół rolniczych do podejmowania w swoim gospodarstwie rodzinnym inicjatyw na rzecz ich rozwoju to główny cel szkolenia, w którym uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.

Szkolenie, którego organizatorem było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się 3- i 4 października br. w Sandomierzu i jest częścią operacji, finansowanej ze Środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zajęcia prowadzili przedstawiciele CDR w Brwinowie. Program obejmował zagadnienia, dotyczące rolnictwa, m.in. wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, rozwiązań prośrodowiskowych i proklimatycznych, analizy sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej, biznesplanu i jego struktury cyfryzacji i innowacyjności w rolnictwie.

Cenną częścią szkolenia były wspólne zajęcia warsztatowe z udziałem uczniów z ZSCKR w Sandomierzu i ZSCKR w Różańcu, które pozwoliły na ugruntowanie otrzymanych informacji. W dalszej części zajęć uczestnicy zobowiązani zostali do opracowania biznesplanu pn. „Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo” i przesłania go w formie publikacji elektronicznej do MRiRW. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Uczestnictwo uczniów w szkoleniu, połączonym z warsztatami, stanowi niezbędny element wiedzy i doświadczeń, które z pewnością wykorzystają zarówno w trakcie dalszej edukacji, jak i w gospodarstwach, prowadzonych samodzielnie lub wspólnie z rodzicami.

Tekst; foto: Marianna Siembida

Opis zdjęć:

– 1- i 2. „Moje zrównoważone innowacyjne gospodarstwo”, warsztaty – wspólna praca z uczniami ZSCKR w Potoczku, Różańcu i Sandomierzu;

– 3. Część teoretyczna. Operacja „Moje zrównoważone innowacyjne gospodarstwo”.