Zespół Szkół. W podziękowaniu tym, którzy „pomagają dzieciom rozwinąć swoje skrzydła”…

Kolejne roczniki wychowanków odchodzą ku dorosłości, ustępując miejsca młodszym kolegom i koleżankom. A on wciąż niezmiennie trwa na swoim stanowisku – gotowy do pomocy, otwarty na potrzeby młodego pokolenia, przekazujący cenny kapitał wiedzy. Nauczyciel to osoba, na której spoczywa duża odpowiedzialność. Stwierdzić, że jest to ktoś, kto wyłącznie naucza, to truizm. Profesja ta jest czymś więcej. Jak stwierdził Henry Adams – „Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie można stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ”. Ta maksyma w pełni oddaje sens pracy dydaktyków. Są oni wychowawcami, mentorami, przewodnikami w świecie. Kształtują młode umysły, wpajając swoim uczniom najważniejsze wartości. Refleksja o ich pracy, jak i o całej sferze edukacji, staje się tematem przewodnim raz w roku, w dniu zwanym potocznie Dniem Nauczyciela.

W tym roku 14 października to data szczególna. Mija 250 lat od powstania Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce, jak i w całej Europie, władzy oświatowej o charakterze ministerstwa oświaty publicznej. Z okazji tej wyjątkowej rocznicy Zespół Szkół przygotował uroczystą akademię, która odbyła się 13 października w Janowskim Ośrodku Kultury. Podczas części oficjalnej Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik i Starosta Janowski Artur Pizoń wyrazili słowa uznania dla trudu i zaangażowania, jakie wykazują nauczyciele i wychowawcy, edukując młode pokolenie. Uroczyste ślubowanie złożyli dydaktycy, którzy w tym roku uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Zostały również wręczone Nagrody dla Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych, Stypendia Starosty dla najlepszych uczniów oraz Nagrody Starosty dla nauczycieli, którzy w ostatnim czasie w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju edukacji. W gronie nagrodzonych znaleźli się:

– Pani Agnieszka Gierczak – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Janowie Lubelskim;

– Pani Iwona Martyna – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych;

– Pan Tomasz Flis – nauczyciel Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego;

– Pani Magdalena Madras – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

– Pani Barbara Łukasik – nauczyciel Zespołu Szkół.

Nadszedł czas na występ uczniów Zespołu Szkół. Taniec, folklor ludowy, muzyka, śpiew, liryzm – wszystko to zaprezentowała nasza zdolna młodzież. Na koniec części artystycznej uczniowie klas mundurowych zaśpiewali wszystkim pracownikom oświaty huczne „Sto lat”. Każdy nauczyciel otrzymał też drobny upominek w formie małego rękodzieła – kolorowego bukietu.

Dziękujemy wszystkim obecnym na akademii za przybicie i gromkie brawa. Były one wymownym dowodem na entuzjastyczne przyjęcie występów młodych artystów z „Witosa”.

J. Kułażyńska; foto: archiwum ZS