Powiat Janowski. Powstaje „Centrum wsparcia” dla osób niepełnosprawnych

Najpierw, częściowe wyburzenia, a potem… przebudowa, dobudowa, rozbudowa… Na ulicy Bialskiej powstaje swoiste „Centrum wsparcia” dla osób niepełnosprawnych. Postęp prac obrazują częściowe odbiory robót budowlanych. Przykładowo, w budynku D pojawiły się schody żelbetowe wraz ze zbrojeniem, w budynku B i D – szyb windowy, a w budynku B, C i D – stolarka okienna. Tyle, w ujęciu szczegółowym, w języku inwestora i wykonawcy. Do tego dochodzą układy „nawiewne” i „wywiewne”, roboty ziemne i montażowe pod kątem instalacji wodnej i sanitarnej, nowe posadzki, termoizolacja dachu, montaż centrali wentylacyjnych…

Obiekt powstaje na ulicy Bialskiej na bazie dawnej spółdzielni „Roztocze”. Nowoczesny kompleks czterech budynków administracyjno – usługowych tworzony jest na potrzeby podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wartość zadania ogółem – ponad 15 mln zł. Inwestycja w 85. procentach finansowana jest z funduszy unijnych, 10 procent stanowią środki z budżetu państwa, a 5 procent plus VAT to jest tzw. „wkład własny” Powiatu Janowskiego.

Obiekt będzie wyposażony w ogniwa fotowoltaiczne, umożliwiające ograniczenie zużycia energii, oraz inteligentne systemy zarządzania poborem wody i prądu.

Z dobrodziejstw placówki, będą mogli korzystać podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Inwestycja, pn.: ,,Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni „Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Okres realizacji: 15.01.2020 r. – 30.09.2023 r.

Alina Boś; foto: Anna Sosnówka; na drugim zdjęciu – wizualizacja obiektu