XIV Gala Wolontariatu w Janowie Lubelskim

Myślą przewodnią XIV Gali Wolontariatu, która odbyła się 9 grudnia br.  w janowskim JOK-u, były słowa Św. Jana Pawła II „Miłość mi wszystko wyjaśniła”. Dopiero widząc tylu wolontariuszy wraz ze swoimi koordynatorami zgromadzonych w jednym miejscu, dociera do nas ogrom dobrowolnej pracy w służbie bliźniemu, jaką wykonują wszyscy ci ludzie w naszym powiecie, I to jest piękne, że wolontariat to nie pusta idea, lecz żywe czyny. Że jest tylu ludzi dobrej woli, chętnych bezinteresownie pomagać; ludzi, którzy nie wypatrują za to nagrody i nie oczekują poklasku.

Gala Wolontariatu, organizowana przez janowski OPS, co roku odbywa się po to, aby te osoby choć symbolicznie docenić drobnym podarunkiem i podziękowaniami. Tak też było i tym razem; uhonorowano koordynatorów i wolontariuszy, wywodzących się ze szkół podstawowych i średnich, z jednostek straży pożarnych, z organizacji pozarządowych, a nad nimi wszystkimi pieczę ma Natalia Kiszka, która jest Koordynatorem Centrum Wolontariatu działającego przy janowskim OPS.

Podczas gali, którą prowadzili uczniowie ze szkoły podstawowej w Janowie Lubelskim, wysłuchaliśmy wielu utworów muzycznych i obejrzeliśmy występy taneczne, w wykonaniu niezwykle utalentowanych młodych artystów również z tutejszej szkoły podstawowej, pozostających pod opieką swoich nauczycieli.

Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot