Powiat janowski. Trwa spotkanie, dotyczące nowej perspektywy programowo – finansowej UE na lata 2021-2027

Przed chwilą, w sali konferencyjnej janowskiego Starostwa, rozpoczęło się spotkanie, dotyczące nowej perspektywy programowo – finansowej na lata 2021-2027 dla województwa lubelskiego. Jest to pierwsze tego typu szkolenie w powiecie janowskim, skierowane do przedstawicieli samorządów, jednostek podległych i przedsiębiorców.

O „Funduszach Europejskich dla Lubelskiego” – jego najważniejszych zmianach i założeniach, formach i kierunkach, poinformują pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Spotkanie, organizowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie, odbywa się w ramach konsultacji społecznych projektu programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”.

O szczegółach będziemy informować.

Tekst; foto: Alina Boś