„Baszta” dla Zespołu „Godziszowianki” z Godziszowa

W dniach 27 do 29 sierpnia 2021 w Kazimierzu Dolnym odbył się 55 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Na Festiwalu prezentują się kapele, zespoły śpiewacze, soliści instrumentaliści i śpiewacy wytypowani podczas odbywających się niemal w całym kraju eliminacji regionalnych. Jego celem jest wybranie i nagrodzenie najlepszych artystów wykonujących tradycyjny folklor muzyczny, prezentowany z zachowaniem repertuaru i cech stylu regionalnego.

Do Kazimierza nad Wisłę po eliminacjach powiatowych i wojewódzkich zakwalifikował się Zespół Śpiewaczy „Godziszowianki” z Godziszowa. Zespół reprezentował Gminę Godziszów, powiat janowski i województwo lubelskie. Panie wystąpiły w sobotę 28 sierpnia podczas V koncertu konkursowego. Finalny dzień festiwalu na kazimierskim rynku rozpoczął się od ostatniej części konkursowej zatytułowanej „Mistrz i uczeń”. W południe w kościele farnym rozpoczęła się Msza święta w intencji uczestników festiwalu. Następnie na rynku nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i występy laureatów. Udziału w Festiwalu okazał się niezwykle miłą niespodzianką i ogromnym wyróżnieniem, Zespół z Godziszowa otrzymał najwyższa nagrodę w kategorii Zespołów Śpiewaczych  – BASZTĘ!!! Wielka radość i wzruszenie. Panie rywalizowały wśród 27 Zespołów Śpiewaczych z 14 województw.

Jury w składzie:
prof. dr hab. JAN ADAMOWSKI – przewodniczący
mgr MARIA BALISZEWSKA
prof. dr hab. STANISŁAWA NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA
prof. dr hab. PIOTR DAHLIG
dr JACEK JACKOWSKI
dr BOŻENA LEWANDOWSKA
REMIGIUSZ MAZUR-HANAJ
prof. dr hab. BOŻENA MUSZKALSKA
dr JANINA BIEGALSKA – sekretarz jury

nie miało wątpliwości: dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny i oryginalne stroje złożył się na najwyższą punktacje i przyznanie tej wymarzonej przez wszystkich nagrody – BASZTY.

Zespół przygotował niezwykle zdolny instruktor Gminnego Centrum Kultury i Promocji  w Godziszowie Mirosław Maksim. Serdeczne gratulacje i podziękowania dla mistrza. Jeszcze większe gratulacje i podziękowania dla Pań z Zespołu: Marianny Wieleby, Krystyny Myszak, Iwony Sosnówki, Danuty Powrózek, Jolanty Pizoń, Marty Gajur oraz Anny Tylus. Drogie Panie byłyście najlepsze. Wielkie brawa.

Zespół Śpiewaczy z Godziszowa powstał w 1971 roku przy klubie „Ruch”. Założycielką i instruktorem była Pani Stefania Brodowska- wielka miłośniczka folkloru. W 1988 roku z dniem 29 grudnia Rada Gminy Godziszów doceniając aktywność kulturalną zespołu oraz jej dorobek utworzyła Wiejski Dom Kultury w Godziszowie.

Od momentu powstania, Zespół ludowy rozpoczął bardzo aktywnie swoją działalność. Reprezentował swoje programy jako grupa śpiewacza lub obrzędowa, a niektóre z członkiń występowały indywidualnie jako solistki, śpiewaczki, gawędziarki, tancerki. Obecnie Zespół działa przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie a jego kierownikiem jest instruktor Mirosław Maksim. Zespół występował i występuje na festiwalach, konkursach, przeglądach folklorystycznych o randze powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Zespół korzysta ze zbiorów m.in. Pani Tomiło Marianny oraz Pani Janiny Kulczyckiej. Wykonuje dawne pieśni, piosenki, ballady, siewce, przyśpiewki żniwne. Unikalną częścią repertuaru są tradycyjne pieśni religijne ( pogrzebowe) jaki i ludowe, wykonywane w archaicznej manierze, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wiele z nich to pieśni zwyczajowo śpiewane przez mężczyzn jak i przez kobiety. Silna tradycja śpiewu religijnego to cecha charakterystyczna dla całej Lubelszczyzny terenów dawnej Ordynacji Zamojskiej i Roztocza. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności wyśpiewał wiele cennych nagród jak i też wyróżnień. Był wielkokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu a także Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowie Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej gdzie w 2019r  zajął I miejsce. Ponadto Zespół uczestniczył w Koncercie Papieskim w Warszawskim Teatrze Narodowym w 2003r. Zwieńczeniem wieloletniej pracy jest zdobycie najważniejszej nagrody jaką jest  Nagroda im. Oskara Kolberga. Grupa posiada swoje własne oryginalne stroje ludowe – krzczonowskie. W 2008 r. zespół wydał płytę, na której znajduje się 16 pieśni.

Tekst; foto: Agnieszka Jaskowska