Powiat Janowski. Zmiany kadrowe w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej

Lucyna Czarna – po 15. latach zarządzania Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą „Promyk”, odeszła na emeryturę. Decyzją Zarządu Powiatu, pełniącą obowiązki dyrektora placówki na okres roku została Anna Pecka – dotychczasowy pracownik „Promyka”. Obie panie – jedna na stanowisku dyrektora, a druga jako terapeuta, pracują w placówce od czasu jej powstania, tj. od 2005 roku.

Zmiany kadrowe zbiegły się w czasie z ustawowym przekształceniem placówki opiekuńczo – wychowawczej w dwie małe placówki o nazwie „Promyk” i „Słoneczny Dom” (w których mieszka po 14. wychowanków) oraz powołaniem księgowego – Justyny Kani, od kilku lat pracującej w Wydziale Finansowym janowskiego Starostwa. Do tej pory, obsługę placówki – pod kątem ewidencji księgowej, prowadziło Starostwo.

Dodajmy, że w ciągu 15 lat funkcjonowania „Promyka” przez mury placówki przewinęło się około 200. wychowanków.

Na pierwszym zdjęciu (od lewej): Władysław Sowa – Członek Zarządu Powiatu, Artur Pizoń – Starosta Janowski (Przewodniczący Zarządu), Lucyna Czarna, Anna Pecka, Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu, Zenon Zyśko – Członek Zarządu, Michał Komacki – Wicestarosta, Józef Wieleba – Członek Zarządu, Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz Powiatu.

Tekst; foto: Alina Boś