„Stefania Suchora – Mistrz Tradycji” – projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach zrealizował projekt „Stefania Suchora – Mistrz Tradycji” przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania, zakupiono stoliki, fartuchy oraz podstawowe narzędzia.

Od lipca do grudnia trwały warsztaty wyplatania z rogożyny. Uczennice – Barbara Kapusta i Bożena Wieleba w trakcie 128 godzin warsztatów poznawały od podstaw tajniki rzemiosła. Chodzi o pozyskiwanie, przygotowanie i sortowanie rogożyny, naukę podstawowych splotów, wyplatanie prostych wyrobów (tacek i podstawek) oraz wyplatanie zaawansowanych wzorów z użyciem form, typu koszyki, kapelusze.

Całodniowe, otwarte dla publiczności oraz zwiedzających, warsztaty i pokazy wyplatania z rogożyny Mistrzyni prowadziła podczas towarzyszących Festiwalowi Kapel i Śpiewaków Ludowych targów sztuki ludowej w Kazimierzu Dolnym – 29 sierpnia oraz tydzień wcześniej na lubelskim rynku, podczas corocznego Jarmarku Jagiellońskiego.

W ramach projektu powstał film, dokumentujący przebieg realizacji zadania. Zadanie, realizowane w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, zostało w całości dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

Tekst; foto: Andrzej Rząd – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach