ZST

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w gronie najlepszych. Stypendia „Lubelskiej kuźni talentów” przyznane

Uczniowie Technikum: Magdalena Bryk, Marta Kolasa, Karolina Sajdak, Kacper Majkut, Leszek Mazur, Bartłomiej Rachwał oraz Krzysztof Szajwajotrzymali stypendia naukowe w ramach programu stypendialnego„Lubelska kuźnia talentów 2019 – 2021”, realizowanego przez Województwo Lubelskie, a współfinansowanego przez Unię Europejską.

Celem projektu jest wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych: przyrody, biologii, chemii i fizyki, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz w zakresie przedmiotów zawodowych.

Stypendium w wysokości 400 zł miesięcznie przyznane zostało na okres 10 miesięcy. Wyróżnieni uczniowie mogę je przeznaczyć na wydatki bezpośrednio związane z realizacją celu określonego w planie edukacyjnym. Mogą to być opłaty udziału w konkursach i zajęciach pozaszkolnych, koszty zakupu pomocy dydaktycznych, czasopism o charakterze edukacyjnym, sprzętu laboratoryjnego i przyborów szkolnych, a także wydatki związane z wyposażeniem pracowni zawodowej czy warsztatu w narzędzia, akcesoria oraz materiały.

Przez okres otrzymywania stypendium uczeń wspierany jest przez opiekuna dydaktycznego ze strony szkoły, który pomaga i wspiera ucznia w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego oraz niesie pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów. Zadaniem opiekuna jest również monitorowanie wydatków na cele edukacyjne, aktywna współpraca ze stypendystą, a także śledzenie jego osiągnięć edukacyjnych.

Uzyskane wsparcie finansowe ze strony Urzędu Marszałkowskiego oraz dydaktyczno-wychowawcze ze strony Szkoły przyczynią się do wszechstronnego rozwoju uczniów i pozytywnie wpłyną na dalszą ścieżkę edukacyjną oraz przyszłą karierę zawodową.

Gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy skutecznej realizacji zamierzonych celów edukacyjnych i zawodowych.

Mariusz Wieleba