Powiatowe obchody Dnia Seniora

Dnia 20.11.2022 r. odbyły się Powiatowe obchody Dnia Seniora, które zorganizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów pod przewodnictwem niezwykle energicznej Pani Prezes – Zofii Widz–Baryły.

Najpierw powitano zaproszonych gości, wśród których byli: Starosta Powiatu Janowskiego Artur Pizoń, Burmistrz Krzysztof Kołtyś oraz Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń. Następnie wręczono legitymacje członkowskie i odznaczenia honorowe. Później na uczestników czekała niespodzianka muzyczna w postaci występu Agnieszki Łukasik Skubis biorącej niedawno udział w „Szansie na sukces” oraz bal połączony z poczęstunkiem.

Podczas uroczystości Starosta Powiatu Janowskiego Artur Pizoń oraz Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń zostali uhonorowani Złotą Odznaką w uznaniu za zasługi dla PZERiI. Serdeczne gratulacje!

Tekst: Kamila Strykowska-Momot
Foto: Tomasz Krzysztoń