Zakończono termomodernizację szpitala

Zakończyła się realizacja projektu pn. Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim. Zadanie dofinansowano w 94,88 % kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt całkowity zadania wyniósł 12 357 147,23 zł, zaś  kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych to wartość:  10 020 652,89 zł.  Prawie 1 mln zł dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych natomiast 1,3 mln zł to środki z budżetu Powiatu Janowskiego. Wiele osób miało swój udział w tym, aby projekt ruszył. W tym również Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, który monitorował go od czasu procedowania na etapie wniosku poprzez realizację, aż do zakończenia prac oraz Michał Moskal Dyrektor Biura Prezydialnego PiS.

Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków szpitala wygrała firma: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ FLISBUD”  z Warszawy, która rozpoczęła prace w maju 2020 r. Zakres robót obejmował między innymi: wymianę okien, drzwi, ocieplenie stropodachów i ścian, modernizację instalacji c.o. w tym wymianę 568 szt. grzejników, wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej w ilości 1276 mb, a także remont schodów, tarasów oraz montaż układu opomiarowania i sterowania instalacji.

Termomodernizacji poddano 3 budynki, tj. Budynek Główny oraz pozostałe 2 budynki – Pawilon Przychodni Specjalistycznych o pw. 489,5 m2,  i Pawilon Przychodni H  o pw. 1316 m2. W ramach projektu zainstalowano również sieć kolektorów słonecznych w ilości 152 szt., służących do przygotowania cieplej wody użytkowej  dla SPZZOZ.

W odbiorze zmodernizowanego szpitala uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚ i GW Sławomir Mazurek, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Magdalena Czarkowska, Ks. Kanonik Waldemar Farion, Ks. Kanonik Tomasz Lis, Ks. Krzysztof Lipski, Starosta Janowski Artur Pizoń, Członkowie Zarządu: Zenon Zyśko, Władysław Sowa, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak wraz z Radnymi Powiatowymi, Sekretarz Powiatu Grzegorz Krzysztoń, burmistrz i wójtowie z powiatu janowskiego, dyrektor szpitala Renata Ciupak, wicedyrektor szpitala ds. medycznych Wojciech Miazga oraz pracownicy szpitala.

Tekst i foto: Kamila Strykowska-Momot