Powołano składy Komisji Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

Na dzisiejszej II sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelskim powołanych zostało 5 stałych komisji. Radni wybrali również ich skład osobowy.

Skład poszczególnych komisji ustalony został następująco:

1. Komisja Rewizyjna:

przewodniczący – Kulpa Antoni

wiceprzewodniczący – Bielak Andrzej

sekretarz – Komacki Michał

2. Komisja Budżetu, Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego:

Sowa Władysław

Gzik Wiesław

Rogoża Piotr

3. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu:

Wieleba Józef

Ciupak Maria Magdalena

Ciupak Andrzej

Piech Bartosz

4. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych:

Michał Komacki

Jaworski Andrzej

Fac Paweł

5.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

przewodniczący – Rogoża Piotr

wiceprzewodniczący – Sowa Władysław

sekretarz – Wieleba Józef

członek komisji – Kulpa Antoni

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku:

Gzik Wiesław

Zyśko Zenon

Tekst, foto: Anna Sosnówka