Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Pawła Kamińskiego bohatera wojny polsko – bolszewickiej i kawalera orderu Virtuti Militari

W dniu 26 maja w miejscowości Piłatka odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Pawła Kamińskiego bohatera wojny polsko – bolszewickiej i kawalera orderu Virtuti Militari. Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło władz lokalnych w tym Wicestarosty Zenona Zyśko i Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Marii Magdaleny Ciupak.

Tekst, foto: Anna Sosnówka