Praca w Klubie Seniora w Gminie Godziszów

Jeżeli jesteś zainteresowany złóż ofertę. 

Zapraszamy chętnych na poprowadzenie wskazanych zajęć w Klubie Seniora w Godziszowie Należy wejść w link poniżej…

Zajęcia muzyczne

Warsztaty z rękodzieła

Zajęcia z dietetykiem

Trening kompetencji życiowych

Warsztaty kulinarne

Zajęcia komputerowe

dodatkowe informacje pod numerem tel. 511044005

Link.  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60026