Program Rozwoju Roztocza

W Janowskim Ośrodku Kultury 15 marca odbyło się spotkanie konsultacyjne Programu Rozwoju Roztocza. Celem spotkań jest prezentacja założeń programu, dostępnych instrumentów wsparcia dla instytucji i przedsiębiorców oraz poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanych kierunków rozwoju Roztocza.

Tekst; foto: Anna Sosnówka