Lubelskie wspiera OSP

Dotacje w wysokości po 10 tys. zł otrzyma 45 jednostek OSP z powiatu janowskiego, które złożyły wnioski w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych „Lubelskie wspiera OSP”. Całkowita suma przyznanych dotacji w całym województwie wynosi 12 mln zł. Umowy wręczyli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Starosta Janowski Artur Pizoń.

Pieniądze przeznaczone zostaną na doposażenie jednostek w sprzęt ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed zagrożeniami takimi jak pożary, klęski żywiołowe oraz inne lokalne zagrożenia.

Tekst; foto: Anna Sosnówka