Walne zebranie członków PZERiI – Oddział Rejonowy w Janowie Lubelskim

21 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawcze członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Janowie Lubelskim, na które zaproszony został Starosta Janowski Artur Pizoń. Omówione zostały sprawy organizacyjne i finansowe za rok 2023, po czym zebrani udzielili jednogłośnie absolutorium zarządowi stowarzyszenia na czele z Panią Przewodniczącą Zofią Widz-Baryła.

Starosta pogratulował wszystkim uczestnikom tak prężnie działającej organizacji, jednocześnie korzystając z okazji złożył zebranym życzenia Wielkanocne.