Projekt FIO 5 dla VITALNYCH

Stowarzyszenie Klub Rekreacji Ruchowej VITALNI zakończył realizację projektu Zakup wyposażenia dla stowarzyszenia”. Zadanie zostało dofinansowane w konkursie grantowym, ogłoszonym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”. Dotacja w wysokości 6 000 zł została przeznaczona na zakup laptopa, mobilnych mebli oraz akcesoriów sportowych. Zakupione materiały usprawnią pracę członków stowarzyszenia, pomogą zaaranżować przestrzeń, w której się spotykają, oraz organizować spotkania integrujące dla osób w wieku emerytalnym.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Operatorem projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Stanisława Sołtys; foto: archiwum Stowarzyszenia