Projekt FIO 5 dla VITALNYCH

Stowarzyszenie Klub Rekreacji Ruchowej VITALNI w dn. od 2 sierpnia do 31 października br. realizuje projekt pn. Zakup wyposażenia dla stowarzyszenia”. Zadanie zostało dofinansowane w konkursie grantowym, ogłoszonym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”. Dotacja wynosi 6 tys. zł
i przeznaczona będzie na zakup sprzętu biurowego, mebli i akcesoriów sportowych.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Operatorem projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Stanisława Sołtys