Promesy na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP wręczone

W sobotę, 25 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim odbyło się uroczyste wręczenie promes jednostkom OSP na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2023 r. z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, opolskiego i puławskiego. Środki na zakup pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, samorządów terytorialnych oraz z jednostek OSP. Dzięki tym środkom zakupionych zostanie 11 pojazdów: 4 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze i 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łączna wartość szacunkowa pojazdów to 7,5 mln złotych.

Uroczystego wręczenia promes dokonał nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w asyście Michała Wójcika Przewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie, Andrzeja Misztala – Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, Sylwestra Tułajewa – Posła na Sejm RP, Grzegorza Czeleja i Stanisława Gogacza – Senatorów RP oraz Michała Moskala -Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów.

W powiecie janowskim, lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze trafią do jednostek OSP Łada, Potok Wielki i Ujście. Średni samochód ratowniczy – gaśniczy otrzyma OSP Stojeszyn.

W powiecie kraśnickim, o lekki samochód ratowniczy – gaśniczy wzbogaci się jeszcze w tym roku OSP Olbięcin, średni przypadnie w udziale OSP w Polichnie.

Dwa średnie samochody ratowniczo – gaśnicze trafią do powiatu opolskiego (do OSP Braciejowice i OSP Wandalin), a trzy do powiatu puławskiego (mowa o jednostkach OSP Gołąb, Rzeczyca i Żyrzyn).

Pozyskane dofinansowanie umożliwi w województwie lubelskim zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 62 jednostki OSP. Wartość dofinansowania – około 45 mln zł.

Komenda Powiatowa PSP; foto: Anna Sosnówka