Promesy na zakup sprzętu i wyposażenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP

Dziesiątego listopada 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym miało miejsce uroczyste przekazanie promes na zakup sprzętu i wyposażenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z powiatu kraśnickiego i janowskiego. Promesy wręczył Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w asyście nadbrygadiera Grzegorza Alinowskiego – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Promesy z terenu powiatu janowskiego otrzymały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP Batorz, Błażek, Chrzanów, Janów Lubelski, Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Modliborzyce, Potok Wielki, Stojeszyn, Stawki, Stany Nowe, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, a z powiatu kraśnickiego – Bęczyn, Dzierzkowice Wola, Gościeradów, Księżomierz, Kraśnik, Łychów, Olbięcin, Rzeczyca Księża, Stróża, Suchodoły, Sulów, Trzydnik Duży, Urzędów i Wilkołaz.

Łączna kwota przyznanej dotacji dla jednostek OSP z powiatu janowskiego to kwota rzędu 55 tys. zł, a z powiatu kraśnickiego – 72,5 tys. zł. Pieniądze wspomogą działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, stanowiących komórki organizacyjne jednostek OSP.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zostaje powołana przez Zarząd na podstawie statutu OSP. Celem działalności MDP jest propagowanie działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie młodzieży do bezinteresownej służby w szeregach OSP.

W uroczystości z udziałem druhen i druhów OSP oraz strażaków z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu janowskiego uczestniczyli także: Artur Pizoń – Starosta Janowski, st. bryg. Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP wraz z Zastępcą – bryg. Tomaszem Serwatką oraz Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc (Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim).

Tekst; foto: nadesłano