Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 4+340 do km 5+340 i od km 7+544 do km 9+205 o łącznej długości 2,661 km. Zadanie realizowane jest w dwóch odcinkach od m. Zdzisławice przez Władysławów do tzw. „gościńca biłgorajskiego”. W ramach robót budowlanych już została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, wykonywane są pobocza ulepszone materiałem kamiennym i odtwarzane przydrożne rowy. W ramach zadania zostanie jeszcze wykonane oznakowanie poziome (linie krawędziowe), wymienione oznakowanie pionowe i ustawione oznakowanie aktywne na skrzyżowaniu z drogą 2821L. Zakończenie robót zaplanowano do końca listopada. Szacunkowy koszt całego zadania wynosi ok. 1 290 000 zł. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 633 227 zł. Pozostały wkład własny finansowany jest wspólnie przez Powiat Janowski (295 547,85 zł) i Gminę Dzwola (361 225,15 zł). Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa a całość inwestycji koordynuje Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim.