Przestępczość w powiecie w roku 2022 i w latach ubiegłych

Kilka miesięcy temu informowaliśmy Państwa na temat poziomu przestępczości w powiecie w latach 2018 – 2021. Jeszcze wtedy nie mieliśmy danych za rok 2022, a teraz – dzięki uprzejmości aspirant sztabowej Faustyny Łazur, oficera prasowego KPP w Janowie Lubelskim – takowe informacje posiadamy i dzielimy się nimi z Czytelnikiem.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat przestępczości ogółem, jak również  z bardziej szczegółowym podziałem na przestępstwa kryminalne, drogowe i gospodarcze, a wszystko to także w czytelnej formie graficznej, którą opracowała wspomniana Pani aspirant właśnie.

Ilość przestępstw stwierdzonych

Przestępstwa stwierdzone to zbrodnie lub występki ścigane przez Policję i prokuratora z oskarżenia publicznego w tym również przestępstwa skarbowe zakończone sporządzeniem aktu oskarżenia, warunkowym umorzeniem postępowania, umorzeniem postępowania z powodu niewykrycia sprawcy. Przestępstwem stwierdzonym jest również czyn karalny popełniony przez osobę po ukończeniu 15 lat, co do którego sędzia rodzinny wszczął postępowanie. Jak widać na powyższym wykresie – po niechlubnym pod tym względem roku 2019, gdzie było ich aż 553, mamy spadek w 2020 roku – 370, lekką zwyżkę w roku 2021- 405 i znowu spadek w 2022 – 375.

Kolejny wykres ilustruje nam, jak na przestrzenie ostatnich lat kształtował się poziom przestępstw kryminalnych. Są to wszystkie czyny zabronione dotyczące najcięższych kategorii przestępstw z kodeksu karnego w szczególności rozboje, kradzieże mienia, włamania, zniszczenia mienia, bójki i pobicia, uszkodzenia ciała za wyjątkiem przestępstw drogowych i gospodarczych. Przestępstwa wykryte to stwierdzone przestępstwo w którym ustalono przynajmniej jednego podejrzanego. Poniższa grafika pokazuje, jak zmieniała się przestępczość kryminalna w powiecie na przestrzeni ostatnich lat, ukazując jednocześnie podział na przestępstwa kryminalne wszczęte, stwierdzone i wykryte. W roku 2022 było ich odpowiednio: 228, 164 i 120, co pokazuje spadek w stosunku do roku 2021.

Przestępstwa kryminalne

Odrębną kategorią przestępstw są przestępstwa drogowe czyli zdarzenia występujące  w ruchu  drogowym, obejmujące najczęściej wypadki drogowe, jak też kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. W roku 2022 odnotowaliśmy ogółem 97 przestępstw drogowych, co ilustruje poniższe słupki.

Wykrywalność przestępstw gospodarczych

Przestępstwa gospodarcze to postępowania dotyczące najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych zdarzeń przestępczych związanych z działalnością gospodarczą, bankową, ubezpieczeniową, jak też związana z wykorzystaniem Internetu. Przestępstwa gospodarcze wymagają wyjątkowego zaangażowania  służb kryminalnych i niejednokrotnie powiązywania podobnych zdarzeń na terenie całego kraju z uwagi na częste wykorzystywanie Internetu w działalności przestępczej sprawców. Pomimo dużych trudności wykrywalność w tej kategorii od kilku lat utrzymuje się wysokim poziomie, co widać na powyższym wykresie.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot