Przygotowania przed wyjazdem na praktyki zagraniczne do Grecji w ZSCKR w Potoczku

Z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbywają się zajęcia przygotowawcze dla uczniów, wyjeżdżających w maju 2021r. do Grecji.

Dodatkowe zajęcia językowe, przygotowanie pod kątem kulturowym i pedagogicznym pozwolą im pewniej poczuć się podczas dwutygodniowych praktyk zawodowych w malowniczej miejscowości Eratini, położnej nad Zatoką Koryncką.

Pierwsza, 30 – osobowa grupa uczniów, kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rolnik wyjeżdża już 16 maja br. w ramach realizowanego w szkole projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wyjazd kolejnej 20 – osobowej grupy młodzieży z ZSCKR w Potoczku w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych planowany jest na 30 maja 2021r.

Piotr Spyra – koordynator projektu; foto: Agnieszka Kozioł