Punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania na lata2023-2027 swoją działalność rozpoczyna Punkt konsultacyjny,który mieści się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Godziszów,Batorz, Chrzanów, Dzwola, Potok Wielki, Modliborzyce i Janów Lubelski.

Punkt konsultacyjny będzie czynny we wtorki i środy w godzinach od12.30do 15:00.

Swoje opinie można zgłaszać także za pośrednictwem badania ankietowego ANKIETA.

Ankietę wypełnić można również w formie papierowej w biurze Stowarzyszenia oraz telefonicznie dzwoniąc pod numer tel:15-8722-652.

Konsultacje zapewnią udział lokalnej społeczności z obszaru LGD „LeśnyKrąg” na każdym etapie przygotowywania strategii na lata2023-2027.

Przeprowadzenie konsultacji pozwoli nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców na temat tego, jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane,jaki potencjał regionu może być szczególnie wykorzystywany.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:

tel: 15-8722-652, e-mail: biuro@lesnykrag.pl

Punkt konsultacyjny będzie funkcjonował do 15 lutego 2023 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ANKIETA