PZERiI O/R w Janowie Lubelskim. Trwają próby do nowego spektaklu dla dzieci

Podsumowano działalność wiosenno – wakacyjną dwóch grup emeryckich, które pracowały w tym roku. Mimo zagrożeń epidemiologicznych, jakie miały miejsce od II kwartału, działalność ta nie wypadła najgorzej. Dotyczyło to grup: Nordic Walking (12 osób) i Grupy Teatralnej (14 osób). Emeryci skupieni w grupie „kijkowej” ćwiczyli głównie na świeżym powietrzu. Były to ćwiczenia i spacery z kijkami oraz tematyczne pogadanki o racjonalnym żywieniu. Grupa teatralna realizowała program z FIO-4. Korzystając ze środków finansowych Lubelskich Mikrodotacji, przygotowuje nowy spektakl dla dzieci. Grupa pracowała w Janowskim Ośrodku Kultury, korzystając z umiejętności aktorskich i reżyserskich Alicji Jachiewicz – Szmidt i choreografa Irminy Jackiewicz. W ramach współpracy między stowarzyszeniami, projekt poprowadziło Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego, rozliczając finansowo, merytorycznie i organizacyjnie Związek Emerytów Oddział Janowski.

Piątkowe spotkanie obydwu grup odbyło się 11. września w restauracji „Myśliwska”. Spotkanie jest wyrazem integracji i podziękowań dla członków Związku od Zarządu Rejonowego PZERiI za aktywność, wolontariat i pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Zofia Widz – Baryła – Przewodnicząca Z/R PZERiI; foto: Alina Ślusarska