Radny Stanisław Mazur złożył mandat

Do Biura Obsługi Rady wpłynęło Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie II w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Janowie Lubelskim. „Radnym, którego mandat wygasł, jest Stanisław Mazur”.