Spotkanie z Joanną Muchą – Wiceminister Edukacji Narodowej. JOK, 16 marca, godz. 15.30

Janowski Ośrodek Kultury. Sobota, 16 marca, godz. 15.30. Spotkanie dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych, pracowników oświaty. Na spotkanie o polskim systemie edukacji zaprasza Joanna Mucha – Wiceminister Edukacji Narodowej.