Rusza nowy okres wypłat 500+. Kiedy przelewy?

Od czerwca wypłatą wszystkich świadczeń wychowawczych 500+ będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podajemy nowe terminy płatności. Jest ich dziesięć.

Każdy rodzic będzie mieć przypisany stały dzień płatności w miesiącu. Będzie to: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 albo 22 dzień miesiąca. Środki z 500+ powinny znaleźć się na koncie bankowym rodzica najpóźniej w wyznaczonym dla niego terminie płatności. Jeśli wypada w dzień wolny od pracy, to ZUS przeleje pieniądze wcześniej – ostatniego dnia roboczego przed tym terminem.

Raz ustalony dzień płatności będzie obowiązywał przez cały okres, na który ZUS przyznał świadczenie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Zakład przyzna 500+ już w trakcie trwającego okresu świadczeniowego. W takim przypadku pierwszą wypłatę prześle najszybciej jak to możliwe. Termin drugiego przelewu może być inny, ale od niego dzień płatności będzie już stały.

Przydział terminu płatności odbywa się automatycznie, według zasady równomiernego obciążenia wszystkich dni wypłat. Swój termin płatności rodzic może sprawdzić w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Wystarczy wejść w szczegóły złożonego wniosku o 500+, wybrać dziecko i zajrzeć do zakładki „wypłaty i zwroty”.

ZUS przypomina, że wniosek o 500+ na bieżący okres wypłat warto złożyć do końca czerwca. Wtedy świadczenie będzie przysługiwało już od tego miesiąca. Rodzice z województwa lubelskiego złożyli na bieżący okres świadczeniowy wnioski o 500+ na ponad 311 tys. dzieci, w całym kraju – na ponad 6,5 mln dzieci. Obecny okres wypłat trwa od czerwca tego roku do maja 2023 roku.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim