Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu oprzyrządowania w posiadanym samochodzie osób niepełnosprawnych

Jak informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, w terminie od 1 marca do 31 sierpnia b.r.  można składać wnioski o dofinansowanie  w przedmiotowej sprawie w ramach programu „Aktywny samorząd” (Obszar A Zadanie 1). Program jest realizowany przez samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

Za pozyskane środki  w wysokości do 70.000 zł, w zależności od wykazanych i uzasadnionych potrzeb, można wyposażyć swoje auto w wysoko zaawansowane technologie wspomagające kierowcę lub pasażera z niepełnosprawnością.  Mogą to być  m. in. systemy/stacje dokowania/mocowania wózków bez udziału użytkownika samochodu, systemy ładowania wózka z elektrycznie przesuwanymi drzwiami, specjalistyczne podnośniki umożliwiające transfer użytkownika do samochodu, systemy sterowania głosem urządzeń wspomagających prowadzenie pojazdu (światła, kierunkowskazy, wycieraczki, sygnał dźwiękowy), rampy/platformy elektroniczne, sterowanie elektroniczne (piloty wielofunkcyjne, pulpity sterujące na kierownicy) i każde inne urządzenie/rozwiązanie, jeśli tylko wyeliminuje lub ograniczy indywidualną barierę w użytkowaniu samochodu.

Osobami uprawnionymi do uzyskania środków są wszyscy, którzy mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, są w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienia, mają dysfunkcję narządu ruchu. To osoba składająca wniosek decyduje o konkretnym przedmiocie dofinansowania oraz o tym, od kogo ów przedmiot nabędzie.

Wnioski można składać za pomocą systemu SOW, co znacznie upraszcza procedurę i ułatwia aplikowanie o pomoc, gdyż są tam zawarte wszystkie niezbędne dokumenty, począwszy od złożenia wniosku poprzez zawarcie umowy o dofinansowanie aż po rozliczenie uzyskanych środków. Ubiegający się o wsparcie mogą załatwić wszystko bez konieczności wizyty w urzędzie, w warunkach dla siebie komfortowych – przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/.

W razie pytań czy wątpliwości co do obsługi SOW, można skorzystać z bezpłatnej Infolinii dostępnej w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00, numeru tel.  800 889 777 lub sow@pfron.org.pl.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot