Samochody elektryczne czy spalinowe? Debata w LO

We wtorek, 21. lutego br. uczniowie I LO zorganizowali debatę w języku angielskim na temat korzyści używania samochodów spalinowych i elektrycznych. Przedstawili historię dwóch marek niemieckich samochodów – Marcedesa oraz BMW, najpopularniejsze modele oraz rodzaje produkowanych przez nie pojazdów (sportowe, dostawcze, motocykle).

W ten sposób nawiązali do wizyty w muzeach Mercedesa i BMW w Niemczech podczas realizowanego w szkole projektu Erasmus+ „Europejski Zielony ład – wyzwania dla edukacji szkolnej”. W trakcie wyjazdu uczniowie uczestniczyli w wielu spotkaniach i wykładach, które dostarczyły im wiedzy na temat możliwości zmniejszenia emisji CO2, ochrony klimatu i odnawialnych źródeł energii, co przyczyniło się do zebrania rzetelnych informacji oraz faktów przydatnych w prowadzonej dyskusji.

W trakcie debaty dwie drużyny zaprezentowały zalety stosowania samochodów elektrycznych i spalinowych, opierając się na wiedzy zdobytej podczas wyjazdu do Niemiec. Po debacie odbyło się głosowanie wśród publiczności, w którym przeważającą ilością głosów wygrały korzyści stosowania samochodów spalinowych. Na zakończenie spotkania uczestnicy sprawdzili poziom swojej wiedzy, odpowiadając na pytania w quizie Kahoot. Troje zwycięzców quizu otrzymało oceny celujące z języka angielskiego.

Spotkanie było prowadzone w języku angielskim, co umożliwiło uczniom rozwijanie umiejętności językowych oraz czerpanie satysfakcji ze swobodnego wypowiadania się w języku obcym. Natomiast przygotowane prezentacje oraz quiz online wymagały od uczniów dobrych umiejętności IT.

Debata była jedną z form upowszechniania wiedzy i umiejętności, zdobytych podczas realizacji projektu Erasmus+.

M. Karczmarska, M. Michalczyk, E. Żuber; foto: archiwum LO