Spektakle teatralne, wyjazdy i wycieczki… Ruszyła 7. edycja programu seniorów „Aktywny Dziadek, Aktywna Babcia”

Polski Związek Emerytów Rencistów iInwalidów O/R w Janowie Lubelskim zainaugurował w dniu 18. lutego br. projekt z rozdania Powiatu Janowskiego na zadanie publiczne pod tytułem „Działalność osób w wieku emerytalnym”.

Pierwsze zajęcia z tego cyklu odbyły się w Janowskim Ośrodku Kultury i dotyczyły podziału ról wśród osób starszych, zaangażowanych w realizację spektakli teatralnych dla dzieci w placówkach oświatowo – wychowawczych powiatu janowskiego.

Oprócz spektaklu dla dzieci, w ramach projektu odbędą się dwie wakacyjne wycieczki, organizowane – wzorem lat ubiegłych, jako zajęcia edukacyjne i ciekawe turystycznie. Działania – w ramach zadań publicznych, osoby starsze podejmują przy współpracy z samorządami i lokalnymi instytucjami, bez których trudno byłoby mówić o efektach.

Dla naszego środowiska emeryckiego, świadczenia takie oferuje Janowski Ośrodek Kultury. Jesteśmy beneficjentami, korzystającymi z sali spotkań, oprawy muzycznej, gościnności i fachowego poradnictwa. W pierwszym inaugurującym spotkaniu uczestniczył dyrektor JOK-u Łukasz Drewniak. Z jego udziałem, zostały omówione wspólnie zasady współpracy przy tym i innych projektach, realizowanych przez Związek na rzecz lokalnej społeczności. Liczymy na dobre relacje i gwarancje bezpieczeństwa wśród niezbyt licznej grupy wolontariuszy. Pozdrawiamy janowskie przedszkola, a zwłaszcza młodych widzów w oczekiwaniu na spektakle bajkowe po zakończeniu pandemii.

W imieniu uczestników Teatru „Tradycja”: Zofia Widz-Baryła; foto: archiwum PZERiI