Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła przetarg dotyczący powstania nowej linii kolejowej na odcinku Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj

Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do budowy nowej linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj. Firma, która zostanie wyłoniona w konkursie ofert – a te można składać do 27 kwietnia – będzie zobowiązana do przygotowania koncepcji programowo-przestrzennej, projektów budowlanych wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-inżynierską. Będzie musiała też przygotować materiały potrzebne do uzyskania decyzji środowiskowej oraz projektów wykonawczych.  PLK S.A. zaplanowało, że projekt nowych połączeń powstanie do 2026 roku, a w 2027 r. rozpocznie się ich budowa.

Przypomnijmy podstawowe fakty o budowie kolei w Janowie Lubelskim, o których już informowaliśmy naszych mieszkańców. Mianowicie chodzi o: budowę linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego    w m. Kraśnik – długość 65 km. Pierwszy etap prac zakłada budowę 18-kilometrowego jednotorowego, zelektryfikowanego odcinka linii kolejowej z Szastarki do Janowa Lubelskiego, następnie powstanie około 38 kilometrów nowej linii na południowy wschód do Biłgoraja. „Projekt przewiduje też budowę ok. 15 stacji i przystanków, które będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się” – dodaje Anna Zajewska – Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK zaznaczając, „że w przetargu jest także mowa o opracowaniu dokumentacji na 12 km jednotorowej linii kolejowej do Kraśnika Fabrycznego wraz z łącznicą Kraśnik Miasto –  Kraśnik” (cytat za „Dziennikiem Wschodnim”).

Lubelskie samorządy, w tym Powiat Janowski, już w listopadzie zeszłego roku podpisały umowy z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ na budowę kolei. Starosta Janowski – Artur Pizoń mówił wtedy tak: „(…) Janów Lubelski to niewielkie miasto, ludzie wyjeżdżają za pracą, a żeby to zmienić trzeba przyciągnąć firmy, które będą chciały budować tu swoje zakłady. Będzie to możliwe właśnie dzięki budowie kolei, kiedy to nowopowstające zakłady będą mogły przywozić potrzebne do pracy materiały i wywozić gotowy produkt. Poprzez poprawę i rozbudowę sieci dróg oraz kolei właśnie mamy niepowtarzalną szansę zbudować swoją siłę pod względem transportowym  i przemysłowym”. Ale abstrahując od budowania potęgi przemysłowej, to powstanie kolei znacznie ułatwi podróżowanie zwykłym obywatelom, bo w tej chwili podróż z Lublina do Biłgoraja (nieco ponad 100 km) może trwać nawet 11 – 13 godzin, a to z powodu braku bezpośredniego połączenia i konieczności korzystania z przesiadek.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot

Grafika: www.pkp.pl