Co słychać wiosenną porą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim?

Ano, dzieje się. I to nawet dużo. ŚDS to placówka pobytu dziennego, powiatowy ośrodek wsparcia, przeznaczony dla osób chorych psychicznie, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

W wielu pracowniach i salach, którymi dysponuje ośrodek,  odbywają się zajęcia terapii zajęciowej, treningi samodzielności, umiejętności społecznych, komunikacji, zajęcia relaksacyjne, planowania czasu wolnego, korekcyjno-kompensacyjne, arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii, biblioterapii, edukacji prozdrowotnej, fizjoterapii, terapii za pomocą ruchu rozwijającego, rehabilitacja i usprawnianie ruchowe, edukacja zdrowotna, diagnoza, terapia i rewalidacja pedagogiczna  i psychologiczna, zajęcia integracyjne i inne, ustalane wg potrzeb poszczególnych podopiecznych ŚDS.

 „Panoramę Powiatu Janowskiego” szczególnie zainteresowało to, co dzieje się aktualnie w  Pracowni Zaradności Życiowej, bo tam teraz powstają prawdziwe wielkanocne cuda. Małe dzieła sztuki. A praca nad nimi to nie wysiłek dla podopiecznych placówki, ale okazja do integracji, zabawy, wspólnego spędzania czasu, a przede wszystkim – forma terapii.

Co takiego robią? Niedawno pracowali nad wykonaniem świątecznych zajączków  i Wielkanocnym Tryptykiem. Zajęcia rozłożyły się na wiele dni, pochłonęły sporo rozmaitych materiałów, ale i dostarczyły mnóstwo radości, śmiechu, a także pozwoliły pięknie udekorować ośrodek na tradycyjne przedświąteczne spotkanie, które odbyło się 30 marca.

Dyrektor placówki – pani Joanna Jaworska – Gumienik ciepło przywitała podopiecznych i ich bliskich, złożyła serdeczne życzenia, a następnie – hołdując wielkanocnej tradycji – podzielono się jajkiem, które w chrześcijaństwie symbolizuje zmartwychwstanie – zwycięstwo życia nad śmiercią. Na stole nie zabrakło też innych typowo świątecznych smakołyków, jak: wielkanocne baby, pięknie przystrojone mazurki, puszyste serniki no i oczywiście – był też żurek.

Podopieczni oraz kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim życzą zdrowych, pogodnych i wesołych Świąt Wielkanocnych!

Tekst: Kamila Strykowska-Momot

Foto: archiwum ŚDS w Janowie Lubelskim