Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie dostępności

W dniu 16.11.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne zorganizowane przez Powiat Janowski we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na którym omawiano tematykę szeroko rozumianej dostępności, w tym: architektonicznej, komunikacyjno – informacyjnej, cyfrowej oraz innej nałożonej Ustawą o dostępności.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego, a poszczególne panele tematyczne prowadzili: Ryszard Dados – Zastępca Dyrektora Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Małgorzata Żywicka – samodzielny specjalista, Beata Krzywicka – Nowosad – specjalista ds. współpracy z samorządami, Rafał Sadownik – z biura funduszu Departamentu ds. dostępności.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot