Spotkanie uczniów I LO z przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Spotkania maturzystów z przedstawicielami uczelni to część zaplanowanych w I LO na ten rok działań w ramach wyboru ścieżki zawodowej. Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach z reprezentantami prestiżowych  uczelni, a przede wszystkim
z tymi, którzy pragną  pomóc młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia.
Dnia 9 marca w auli I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie z pracownikami naukowymi Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prezentacji dokonali prof. dr hab. Tadeusz Siwiec oraz dr inż. Magdalena Gizińska-Górna.

Zostaliśmy zaznajomieni z innowacyjnym kierunkiem Inżynieria Środowiska.
Jest to nowoczesny, praktyczny kierunek studiów o charakterze inżynieryjno – technicznym, przygotowującym absolwentów w zakresie wykorzystania działań inżynierskich niezbędnych do ochrony i kształtowania środowiska.

Kierunek Inżynieria Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pozwala
na wykonanie ,,pierwszego kroku”, aby stać się ,,prawdziwym inżynierem”.

Tekst: Stolarz Jolanta kl. III Ap; foto: archiwum szkoły