Starostwo Powiatowe. Ósmy marca i pragnienia o świecie, w którym nie ma wojny

Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Kobiet… Inny niż do tej pory… W cieniu wojny na Ukrainie, ucieczki przed bombardowaniem, śmiercią i strachem… Rozdartych rodzin, walczących synów, mężów i ojców… Pragnień, by nikt nie zginął, by znowu zapanował pokój, by spokojnie wrócić do domu i rodziny… Ukraińskie kobiety – matki, córki i żony wierzą, że tak się stanie… My też…

Czwarty rok z rzędu, o kobietach w dniu ich święta, pracujących na kierowniczych stanowiskach w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu janowskiego, pamiętali Członkowie Zarządu: Artur Pizoń – Starosta Janowski, Michał Komacki – Wicestarosta, Władysław Sowa, Józef Wieleba i Zenon Zyśko łącznie z Grzegorzem Krzysztoniem – Sekretarzem Powiatu. Były kwiaty i życzenia. Panowie pamiętali też o innych paniach, pracujących w Starostwie. Okazyjnie, żółte tulipany otrzymały też petentki, rejestrujące samochody, wyciągające mapki geodezyjne czy załatwiające inne sprawy w janowskim Starostwie.

Tekst; foto: Alina Boś

Na grupowym zdjęciu (od lewej).

Dolny rząd: Iwona Pająk – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Wiesława Dyjach – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu, Agnieszka Różyło – Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, Anna Pecka – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej („Promyk” i „Słoneczny Dom”);

Górny rząd: Iwona Miśkiewicz – Rachwał – Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, Władysław Sowa, Anna Majdanik – Kierowniku internatu ZST, Zenon Zyśko, Artur Pizoń, Anna Śmit – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Michał Komacki, Józef Wieleba, Grzegorz Krzysztoń, Ewa Jaskmanicka – Urban – Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Mariola Surtel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Barka”, Joanna Jaworska-Gumienik – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy, Teresa Biernat – Dyrektor Zespołu Szkół „U Witosa”.