Powiat Janowski. Ruszyły pierwsze wypłaty dodatków ratowniczych dla druhów OSP

Pierwsi strażacy ochotnicy z powiatu janowskiego odebrali decyzje o przyznaniu dodatku ratowniczego.

Wśród 23. druhów, najwięcej strażaków jest z gminy Batorz, których wyposażenie jeszcze w tym roku wzbogaci się o dwa nowe wozy gaśnicze, o czym informował na spotkaniu 4. marca Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP. – Średni wóz strażacki otrzymają strażacy z Aleksandrówki, a lekki – jednostka OSP z Wólki Batorskiej.

Nieźle. Dwa samochody i to nowe i to w jednym roku dla dwóch jednostek OSP i to z gminy Batorz. Oczywiście, jak to zwykle w tych przypadkach bywa, gros pieniędzy stanowić będą środki z budżetu państwa, ale gmina – a może i powiat, też coś niecoś od siebie dorzuci – jakżeby inaczej.

Nowe samochody strażackie to dla strażaków z powiatu janowskiego żadna nowość. Co i rusz, któraś jednostka OSP otrzymuje czterokołowy wypasiony sprzęt, jak nie za sprawą rządowych programów to frekwencji wyborczych.

Co innego, dodatki ratownicze, o których się mówiło od lat, a które wchodzą w życie dopiero teraz. Stałe miesięczne i nieopodatkowane świadczenie w wysokości 200 zł przysługuje mężczyznom, którzy przez co najmniej 25 lat czynnie uczestniczyli w akcjach ratowniczych (w przypadku kobiet – 20 lat). Dodatek wypłaca Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia w przypadku mężczyzn i 60. roku życia w przypadku kobiet. Co ważne, przy naliczaniu okresu czynnej aktywności strażackiej, nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Wnioski można składać do końca września. Dodatki będą rewaloryzowane i wypłacane z wyrównaniem od stycznia br.

Z dodatku może skorzystać około 300 strażaków seniorów w powiecie janowskim. Najstarszy z nich jest z 1926 roku i pamięta doskonale, jak w tamtych latach wyglądało ratowanie ludzkiego dobytku, kiedy drewnianą zabudowę, często krytą strzechą, gaszono sikawkami, kiedy strażak ochotnik za wyjazd do pożaru nie pobierał żadnego wynagrodzenia, kiedy chodził po kolędzie, żeby zebrać pieniądze na ówczesny sprzęt… Tak było.

– To wam się należy. To wyraz wdzięczności Państwa Polskiego za długoletnią służbę na rzecz lokalnej społeczności – mówił, wręczając decyzje (w obecności przedstawicieli PSP: Grzegorza Alinowskiego – Komendanta Wojewódzkiego, Grzegorza Pazdraka i Tomasza Serwatki – Komendanta Powiatowego i jego Zastępcy, mł. kpt. Ewy Łukasik oraz Artura Pizonia – Starosty Janowskiego) Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP.

Niestety, dodatki nie są przyznawane z automatu – trzeba złożyć wniosek.

Najpierw, należy zebrać trzech świadków, którzy złożą oświadczenia, wskazujące na udział w działaniach ratowniczych (jednym ze świadków musi być osoba publiczna, np. ówczesny wójt, radny czy komendant gminny). Podpisane oświadczenia – po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez wójta/burmistrza gminy, wraz z wnioskiem, należy złożyć do Grzegorza Pazdraka – Komendanta Powiatowego. Jeśli wszystko jest dobrze, na tym rola strażaka się kończy. Decyzję wydaje Komendant Powiatowy, a świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA.

Tekst; foto: Alina Boś