Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” – nabór na wolne stanowisko pracy