Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Leśny Krąg”.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do Ankiety:

https://omikronbadania.pl/questohttps://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=51c4fa18&&b=623212d4c&&c=44e027f8

Zarząd LGD “Leśny Krąg”