Stypendia Starosty przyznane. W latach 2002-2020 trafiło do młodzieży ponad pół miliona zł

Mimo pandemii koronawirusa, Powiat Janowski nie rezygnuje z przyznawania corocznych stypendiów dla młodzieży janowskich szkół średnich.

– W skali roku szkolnego będzie to kwota rzędu 66 tys. zł, w skali 18 lat funkcjonowania programu stypendialnego – ponad pół mln zł. Pieniądze trafiły do 330 uczniów – informuje Artur Pizoń – Starosta Janowski.

Pierwsze stypendia Starosty Janowskiego – decyzją radnych powiatowych, uczniowie otrzymali w 2002 roku. Oczywiście, przez lata zmieniały się liczby stypendystów, czas trwania pomocy, a nawet liczba szkół (w 2009 roku, Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku trafił pod skrzydła Ministerstwa Rolnictwa). Zmieniały się też kwoty wsparcia, które w ostatnich latach wzrosły do 300 zł miesięcznie.

Obecnie, stypendia Starosty przyznawane są dwa razy w roku. Wsparcie finansowe w wysokości 1,8 tys. zł od września br. do lutego 2021 otrzyma osiemnastu uczniów, mających osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinie artystycznej.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza prym wiodą drugoklasiści z klas „b”, „c”, „d” i „e”. Stypendium pobierają: Jagoda Widz, Justyna Nitkiewicz i Julia Flis (za wyniki w nauce), Anna Galek i Michał Galek (za osiągnięcia artystyczne) oraz Jacek Szczecki w dziedzinie sportu.

W Zespole Szkół Technicznych, wszyscy jak jeden mąż otrzymują stypendia za wyniki w nauce. Najwyższą średnią ocen w tej szkole i dwóch pozostałych ma Leszek Mazur z klasy III Technikum Informatycznego (5,64). Stypendium naukowe pobiera też jego kolega z klasy – Kacper Majkut oraz Barbara Wołoszyn z klasy II Technikum Budowlanego, Katarzyna Kupiec z klasy III Technikum Ekonomicznego, Karolina Sajdak z klasy III Technikum Usług Fryzjerskich i Krystyna Adamczyk z klasy II Branżowej Szkoły I Stopnia.

W Zespole Szkół „U Witosa” „królują” uczniowie Technikum Logistycznego, wśród których Marcin Lenart i Łukasz Gajur (obydwaj z klasy II) otrzymali stypendium za osiągnięcia sportowe, natomiast Justyna Suchora z klasy II oraz Kinga Krzysztoń i Piotr Sulowski z klasy III – za wyniki w nauce. Wysoka średnia ocen została też doceniona u Patrycji Sobótki z klasy III Technikum Geodezyjnego.

Zgodnie z regulaminem, kandydatów do stypendium typują szkoły. Złożoną dokumentację rozpatruje pod względem formalnym i pozytywnie opiniuje Komisja Stypendialna. Ostateczną listę stypendystów zatwierdza Starosta. Do tej pory, akty stypendialne uczniowie otrzymywali podczas sesji powiatowych, teraz – ze względu na pandemię, otrzymają je drogą pocztową.

Na zdjęciu, członkowie Komisji Stypendialnej podczas posiedzenia (od lewej): Józef Wieleba – Członek Zarządu Powiatu i przedstawiciel Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury (Przewodniczący Komisji), Michał Komacki – Wicestarosta, Członek Zarządu Powiatu, Iwona Tomaszewska – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych, Elżbieta Pyrzyna – Naczelnik i Główny Księgowy w Wydziale Edukacji i Finansów Oświaty. W składzie Komisji jest też Martyna Dudek – uczennica klasy III z Zespołu Szkół „U Witosa” (nieobecna). W pracach Komisji uczestniczyła również Joanna Juźko – pracownik Wydziału Edukacji.

Alina Boś; foto: Tomasz Krzysztoń