ilustracja wpisu

ZAWIADOMIENIE ODNOŚNIE SESJI RADY

Janów Lubelski, dnia 18 listopada 2020 r. OP-IV.0002.21.2020

Informuję mieszkańców Powiatu Janowskiego, że w dniu 26 listopada 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się  XXIII sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim.

Z uwagi na obowiązujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii informuję, że ze względów bezpieczeństwa sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Transmisję z obrad Sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelskim mogą Państwo obejrzeć za pośrednictwem serwisu YouTube.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XXI i XXII sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
 7. Podjęcie uchwały w w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu janowskiego w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy (kontroli) Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Janowie Lubelskim.
 9. Bieżąca informacja z działalności SPZZOZ w Janowie Lubelskim.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Janowski w roku szkolnym 2019/2020.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
 12. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych oraz gości zaproszonych.
 15. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
mgr inż. Sławomir Dworak