Stypendia Starosty przyznane. W latach 2002-2021 trafiło do młodzieży prawie 570 tys. zł

Dziewiętnaścioro uczniów z janowskich szkół średnich kolejny raz otrzymało stypendium Starosty Janowskiego. Tym razem, stypendia przyznano za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Po zmianie regulaminu stypendialnego – na wniosek Józefa Wieleby – Członka Zarządu Powiatu, od września ubiegłego roku, stypendium otrzymują zdolni uczniowie szkoły branżowej. Z tej możliwości, mogą korzystać również młodzi ludzie z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu, którzy w większości mają polskie korzenie. – Jako organ prowadzący, musimy stawiać na szkolnictwo zawodowe (nie każdy musi być inżynierem) i promować zdolną młodzież, również zza wschodniej granicy – informuje Wieleba.

Sześciomiesięczne stypendium w wysokości 1.800 zł (po 300 zł miesięcznie) od września 2021 roku do lutego 2022 roku odbierze 10 dziewczyn i 9 chłopców. W skali półrocza, będzie to kwota prawie 35 tys. zł, a w skali 19 lat funkcjonowania programu stypendialnego – prawie 570 tys. zł (pieniądze trafiły do 380 uczniów).

– W tej edycji stypendialnej, aż 90 procent uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce. Młodzi ludzie są zdolni, mają poczucie humoru, bogate słownictwo i sprecyzowane plany na przyszłość. To indywidualiści, których chcemy wspierać, i dlatego w następnym roku postaramy się zwiększyć ilość stypendiów Starosty Janowskiego – zapowiada Starosta Artur Pizoń.

Z protokołów komisji stypendialnych wynika, że uczniowie mają różnorakie talenty i zainteresowania. Przykładem zdolnej młodzieży jest Filip Zbigniew Ponczek ze „starego” ogólniaka, który „za pan brat” jest z nowoczesną technologią cyfrową…, mechanik pojazdów samochodowych – Piotr Pałka z „branżówki” Zespołu Szkół Technicznych (w tym zawodzie bez pasji do samochodów ani rusz) oraz dwaj sportowcy, znani zapaśnicy, wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski – Damian Łukasik i Jakub Pyć z Zespołu Szkół „U Witosa”.

Ostatnie trzy edycje pokazują, że większość uczniów otrzymuje stypendia jednorazowo (maksymalnie, dwa razy w roku) i że najwyższą średnią ocen mają uczniowie Liceum Ogólnokształcącego (w tej edycji programu stypendialnego, najwyższą średnią ocen i w LO i w szkołach sąsiednich ma Szymon Piotr Flis – 5,78). Kolejne spostrzeżenia… W „starym” ogólniaku stypendystami są uczniowie klas drugich, w Zespole Szkół Technicznych przyznawane są tylko i wyłącznie stypendia naukowe, a w Zespole Szkół – stypendia naukowe, sportowe i artystyczne.

Obecnie, stypendia Starosty przyznawane są dwa razy do roku. Zgodnie z regulaminem, kandydatów do stypendium typują szkoły. Złożoną dokumentację, rozpatruje pod względem formalnym i pozytywnie opiniuje Komisja Stypendialna. Ostateczną listę stypendystów zatwierdza Starosta, co też się stało.

Akty stypendialne uczniowie otrzymają podczas sesji powiatowej, o czym będziemy informować.

Na zdjęciu, członkowie Komisji Stypendialnej podczas posiedzenia (od lewej): Joanna Juźko – podinspektor ds. oświaty i księgowości janowskiego Starostwa, Justyna Pituch – uczennica Liceum Ogólnokształcącego, Józef Wieleba – Członek Zarządu Powiatu i przedstawiciel Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury (Przewodniczący Komisji), Michał Komacki – Wicestarosta, Członek Zarządu Powiatu, dr Elżbieta Moskal – nauczyciel Zespołu Szkół.

Tekst; foto: Alina Boś

Poniżej, wykaz stypendystów (edycja wrzesień 2021-luty 2022).

Stypendium naukowe.

– Zespół Szkół Technicznych: Natalia Mędrek (kl. III Technikum Fryzjerskie), Karolina Ciosmak z klasy III i Katarzyna Kupiec z klasy IV (Technikum Ekonomiczne), Bartłomiej Czerwonka (kl. IV Technikum Przemysłu Drzewnego), Barbara Wołoszyn i Patrycja Anna Ciupak (klasa III Technikum Budowlane), Piotr Pałka (kl. III Szkoła Branżowa I Stopnia);

– Liceum Ogólnokształcące: Szymon Piotr Flis, Krzysztof Kamil Gałus, Aleksandra Pokój, Filip Zbigniew Ponczek, Katarzyna Zyśko, Maciej Malinowski (kl. II);

– Zespół Szkół: Karolina Ciosmak (kl. II Technikum Geodezyjne), Natalia Ciupak (kl. III Technikum Hotelarskie), Justyna Katarzyna Suchora (kl. III Technikum Logistyczne).

Stypendium sportowe.

– Zespół Szkół: Damian Łukasik i Jakub Pyć (kl. II mundurowa Liceum Ogólnokształcące).

Wykaz stypendystów (edycja marzec 2021-sierpień 2021).

Stypendium naukowe.

– Zespół Szkół Technicznych: Sylwia Kołtyś z kl. II i Paulina Bartyzel z kl. III (Technikum Ekonomiczne), Michał Komsa z kl. IV i Damian Wcisło z kl. II (Technikum Informatyczne), Kamila Tur (kl. IV Technikum Budowlane), Krystyna Adamczyk (kl. II Branżowa Szkoła I Stopnia), Ewa Jargiło (kl. II Technikum Usług Fryzjerskich);

– Liceum Ogólnokształcące: Natalia Lodowska, Julia Drwal, Joanna Kędrak, Dominik Moskal, Katarzyna Jarosz, Artur Ruszewski (kl. II);

– Zespół Szkół: Karolina Ciupak (kl. II Technikum Geodezyjne), Karolina Draguła (kl. IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych);

Stypendium sportowe.

– Zespół Szkół: Klaudia Zarańska i Rafał Wojtan (kl. II mundurowa Liceum Ogólnokształcące), Zuzanna Maziarz (kl. III Technikum Leśne);

Stypendium artystyczne.

– Zespół Szkół: Julia Gałus (kl. II Technikum Logistyczne).

Wykaz stypendystów (edycja wrzesień 2020-luty 2021).

Stypendium naukowe.

– Zespół Szkół Technicznych: Leszek Mazur i Kacper Majkut z kl. III (Technikum Informatyczne), Barbara Wołoszyn (kl. II Technikum Budowlane), Katarzyna Kupiec (kl. III Technikum Ekonomiczne), Karolina Sajdak (kl. III Technikum Usług Fryzjerskich), Krystyna Adamczyk (kl. II Branżowa Szkoła I Stopnia);

– Liceum Ogólnokształcące: Jagoda Widz, Justyna Nitkiewicz, Julia Flis (kl. II);

– Zespół Szkół: Justyna Suchora z klasy II oraz Kinga Krzysztoń i Piotr Sulowski z klasy III (Technikum Logistyczne), Patrycja Sobótka (kl. III Technikum Geodezyjne);

Stypendium artystyczne

– Liceum Ogólnokształcące: Anna Galek i Michał Galek (kl. II);

Stypendium sportowe:

– Liceum Ogólnokształcące: Jacek Szczecki (kl. II);

– Zespół Szkół: Marcin Lenart i Łukasz Gajur (kl. II Technikum Logistyczne).