Rezonans magnetyczny coraz bliżej! Umowa podpisana

Jeszcze w tym roku, janowski szpital wzbogaci się o rezonans magnetyczny za 4 mln zł, którego nigdy w Janowie nie było. Umowę z przedstawicielem firmy podpisano dzisiaj. W ramach umowy, wykonawca zobowiązał się do odpowiedniego przygotowania pomieszczeń oraz instalacji urządzenia. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Termin wykonania zadania strony określiły na 27 grudnia bieżącego roku. Pracownia rezonansu magnetycznego ruszy pełną parą w styczniu następnego roku. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rezonans magnetyczny posiadają nieliczne szpitale powiatowe w kraju, a w województwie lubelskim szpital w Janowie będzie piątą placówką – po Krasnymstawie, Łęcznej, Radzyniu Podlaskim i Tomaszowie Lubelskim, który ma rezonans. – To zasługa Posła Jerzego Bieleckiego, który robił i robi wiele dobrego dla szpitala – wielokrotnie podkreślała Renata Ciupak – Dyrektor szpitala.

Brawo!

Na zdjęciu, podczas podpisania umowy: dolny rząd (od lewej): Robert Goluch – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia janowskiego szpitala, Renata Ciupak – Dyrektor szpitala, Sławomir Zubkiewicz – Prezes TMS Sp. z o.o. w Warszawie; górny rząd (od lewej): Artur Pizoń – Starosta Janowski, Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Dariusz Gałecki – Zastępca Dyrektora szpitala ds. lecznictwa

Tekst; foto: Alina Boś