Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennic ZS CKR w Potoczku

W gronie tegorocznych stypendystów Prezesa Rady Ministrów, którzy 20. lutego 2023 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odebrali przyznane wyróżnienia za osiągnięcia w nauce znalazły się dwie uczennice z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku – Kamila Konopa i Wiktoria Pelc.

            Obie dziewczyny uczą się w Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (Kamila jest uczennicą klasy III, Wiktoria uczy się w klasie maturalnej).

Serdecznie gratulujemy!

            Tekst; foto: Helena Ślusarz

            Na pierwszym zdjęciu (od lewej): Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Kamila Konopa i Wiktoria Pelc – Stypendystki Prezesa Rady Ministrów, Helena Ślusarz – wychowawczyni Wiktorii Pelc, Dariusz Wolan – Dyrektor szkoły;

            Na drugim, zdjęciu (od lewej): Kamila Konopa i Wiktoria Pelc – Stypendystki Prezesa Rady Ministrów